روغن شحم گاو

Reviews :

130,000

یک کیلوگرم

توضیحات

امام علی (ع): هر لقمه که از روغن شحم وارد معده شود ، به همان میزان بیماری از بدن خارج می شود.

© ۱۳۹۷، مرکز فنّاوری اطلاعات، طب اسلامی